اندیشه و نظام سیاسی یهود «الگوی تکوین دولت در متون مقدس»
45 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » تابستان 1387 - شماره 48 (29 صفحه - از 175 تا 203)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی