الگوی اعمال «اختیارات مطلقه ولایی فقیه» عینیت پذیری «نظام ولایی»
55 بازدید
محل نشر: زمانه » خرداد و تیر 1391 - شماره 25 و 26 (3 صفحه - از 66 تا 68)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی