نظریه‌های دولت بر بنیاد «گفتمان ثابت سیاسی شیعه» در اندیشه سیاسی «مرحوم محّلاتی» نائینی و حاج آقا
60 بازدید
محل نشر: آموزه » پاییز 1383 - شماره 5 (80 صفحه - از 59 تا 138)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهمیّت بررسی اندیشه‏های سیاسی عالمان مربوط به عصر مشروطه و ریشه‏های دینی آن، امری نیست که ضرورتش بر کسی پنهان باشد. در فضای فکری انقلاب اسلامی، اندیشه‏های مرحوم نائینی (1273ـ1355ق) بیش از عالمان مشروطه‏خواه دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ امّا عالمان مشروطه‏خواه دیگری مانند حاج آقا نوراللّه اصفهانی (1278ـ1346ق) نیز بوده‏اند که در همان عصر مشروطه جایگاه و تأثیر عملی (و چه بسا نظری) بیش‏تری در سطح ایران داشته‏اند؛ همان‏گونه که گذشته از هم‏سطح بودن مقام علمی، کسی مانند مرحوم محمّد اسماعیل محلاتی (1269ـ1343ق) ـ دست کم با توجه به سبقت نگارش رساله وی بر نوشتار مرحوم نائینی ـ نمی‏تواند نادیده گرفته شود. یادآور می‏شود که حاج آقا نوراللّه و مرحوم محلاتی نیز، همانند مرحوم نائینی در زمره افراد پیشنهادی از طرف مراجع نجف در جایگاه و مقام فقیهان ناظر بر قانون‏گذاری در مجلس دوم بوده‏اند. نوشتار حاضر به بررسی مقایسه‏وار مسأله «پیوند مشروعیّت با نظام‏سازی و تصمیم‏سازی سیاسی»، از نگاه این سه بزرگوار می‏پردازد و ترتیب ذکر دیدگاه ایشان، به لحاظ ترتیب نگارش این سه رساله خواهد بود.